Personae – Behavior & Authenticity

groepstentoonstelling

22.06.2018   - 24.06.2018

Niets en niemand bestaat in deze wereld wiens wezen geen toeschouwer veronderstelt.

Hannah Arendt , Denken – het leven van de geest, 1973

 

In het kader van het 48 Stunden Neukölln Festival 2018 presenteert SomoS met de “Personae” tentoonstelling een groep kunstenaars die thema’s zoals authenticiteit, subjectieve realiteit, gedragspatronen en performativiteit van het zelf onderzoeken.
 
Deelnemende kunstenaars: Edurne Herrán, Jonas Blume, Lyndal Walker, Stacie Ant, Zander Porter, Boris Alexander Knop

In onze professionele omgeving, op het internet, binnen gender- en familierollen, kan worden gezegd dat ons wezen altijd is gelaagd met vaak sterk gecodeerde performatieve elementen.

De spanning tussen innerlijk wezen en publiek persona wordt door Jorge Luis Borges beschreven als een scherpe kloof, terwijl, volgens Hannah Arendt, “niets en niemand bestaat in deze wereld, wiens hele wezen niet een toeschouwer veronderstelt.”

Arendt’s mening lijkt passend in een tijd waarin ons openbare gedrag steeds meer onder de loep wordt genomen, en gelijktijdig meer en meer performatief wordt. Beïnvloed door snel veranderende technologieën, wordt ons persona constant gemeten en beïnvloed door externe factoren. Publieke en commerciële monitoring en psychologische profilering zijn alledaags geworden. Het interesse in ons echte privé zelf achter de publieke persona is enorm.

Tegelijkertijd worden ons gedrag en zelfpresentatie gebruikt als “performance” om onszelf te beschermen. Zowel on- als offline vertrouwen we vaak op het maskeren van onze identiteit. Ironisch genoeg is echtheid echter een vloeiend idee geworden, omdat onze maskers en multiple personae ons eigenlijk vaak op een ideale manier kunnen portretteren.

De deelnemende kunstenaars volgen deze dynamiek en de invloed ervan op onze sociale verhoudingen, ons besef van realiteit en gemeenschap.


Personae

Behavior and Authenticity

Tentoonstellingsopening: Vrijdag, 22 Juni 2018, 6–9pm
Open 23 en 24 Juni 2018, 12-6pm


Performance Programma:

Vrijdag, 7:30pm: Zander Porter
Zaterdag, elk heel uur (behalve 2pm): Boris Alexander Knop
Zondag, elk heel uur: Boris Alexander Knop


Facebook Event Page Add to Calendar

Deelnemende Kunstenaars:

Edurne Herrán

Future Perfect, a photo art work by Edurne Herrán depicting the young artist as many personae.
Edurne Herrán – Futuro Perfecto
Edurne Herrán is een kunstenares die in Berlijn en Madrid woont en werkt. In haar kunst verwerkt ze ontmoetingen en communicatie tussen individuen in het dagelijks leven. Haar werk is beïnvloed door de sociale codes rond kleding en de invloed van het internettijdperk op ons gedrag. Tijdens de tentoonstelling wordt haar serie Futuro Perfecto getoond, die bestaat uit een reeks foto’s en teksten die voortkomen uit de sociale experimenten die door Herrán worden uitgevoerd als onderdeel van haar leven met verschillende alter ego’s.
 

Jonas Blume

A reflected, symmetrically distorted image mage of media-artist Jonas Blume, gazing dryly into the camera.
Jonas Blume
Jonas Blume is een Berlijnse conceptuele video- en installatiekunstenaar die de spanning tussen het online- en offline zelf in zijn oeuvre thematiseert. In het bijzonder richt Blume’s werk zich op de veelheid van identiteit die wordt aangemoedigd door de vage lijnen en verbindingen tussen online identiteit en “real life.” Blume’s video installatie Monument to the 52 Hertz Whale wordt tijdens Personae voor het eerst publiek getoond. Blume gebruikt hier het thema van een walvis, waarvan wetenschappers geloven dat hij de laatste van zijn soort is, als een allegorie op ons online bestaan.
 

Lyndal Walker

Lyndal Walker - Installation view of the artist's photography at the Berlin Künstlerhaus Bethanien.
Lyndal Walker – Installation View Künstlerhaus Bethanien 2017
Lyndal Walker’s werk houdt zich bezig met genderrollen, imago, identiteit en onze gewaarwording van het vergaan der tijd. Om haar ideeën vorm te geven, gebruikt Walker concepten ontleend uit de modewereld en de massacultuur op een kritische manier. In Personae wordt een installatie van Walker getoond, die speelt met waarneming, zien en gezien worden, reflectie, onder meer gebruikmakend van beelden van zichzelf als “flasher”.
 

Stacie Ant

''Self Exposure," a digital painting by media artist Stacie Ant.
”Self Exposure”, Stacie Ant, Digital Painting
Stacie Ant is een Russisch / Canadees New-media kunstenares en curatrice. In haar werk gebruikt zij technieken zoals video, installatie en performance om kritisch op de door het internet beïnvloede hedendaagse cultuur in te gaan. In Personae presenteert Ant werk uit haar serie Self Exploration, een serie digitale schilderijen die een humoristische kijk geven op de dagelijkse routines van meisjes en vrouwen binnen de context van een door het digitale doordrongen samenleving.
 

Zander Porter

Zander Porter – alias-personae-Live1, video/performance
Zander Porter is een kunstenaar, performer en curator die identiteit in relatie tot het collectief onderzoekt, en iets fundamenteel queeres in veel onlinegedrag herkent. Voor de Personae tentoonstelling presenteert Zander zijn performance alias personae Live 3, waarin hij zijn drie online avatars uitbeeld: Freshy, ORGZurvivor en athlete__22.
 

Boris Alexander Knop

Photo of an installation by Boris Alexander Knop in a rural setting.
Boris Alexander Knop
Boris Alexander Knop is een theaterregisseur, producent, acteur, dichter en beeldend kunstenaar die bekend staat voor zijn politieke theaterstukken en zijn samenwerking met kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset. Tijdens Personae, presenteert Knop zijn performance/sound installatie ReFugIum, waarin het publiek wordt uitgenodigd “de relaties tussen New Media, mobiliteit en geluk na te gaan.”
 


Deze tentoonstelling wordt ondersteund door 48 Stunden Neukölln en het Berlijnse Senaatsdepartement voor Cultuur en Europa.